Wallace: Gŵr Angof Esblygiad?

Arddangosfa mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cymru yn Yr Hen Goleg 

9 Chwefror – 17 Ebrill 2018

Dydd Llun – Dydd Sadwrn, 10yb – 4yp *

Adeg ei farwolaeth ganrif yn ôl, cai Alfred Russel Wallace ei gyfri’n un o fawrion olaf Oes Fictoria. Ond pwy’n union oedd e?

Roedd Wallace yn ŵr amryddawn iawn – yn fforiwr mentrus, naturiaethwr gwych, ymgyrchydd cymdeithasol, sylwebydd gwleidyddol – dyn deallus dros ben. Yn ystod ei oes, casglodd 125,000 o sbesimenau anifeiliaid, cyhoeddodd dros 800 o erthyglau ac ysgrifennodd 22 o lyfrau.

Mae Wallace yn fwyaf enwog am ddarganfod proses esblygiad drwy ddethol naturiol, ar y cyd â Charles Darwin. Ond tra bod Darwin yn gyfarwydd i bawb, mae Wallace wedi mynd yn angof i bob pwrpas.

Nod yr arddangosfa hon yw bwrw golwg ar fywyd a gwaith Wallace, a dysgu mwy am y gwyddonydd hynod hwn.

 

 

* ar gau Dydd Sadwrn 31 Mawrth 2018