Penodwyd Surveybase drwy broses dendro ar-lein a gynhaliwyd gan Gynulliad Cymru. Ein her oedd cynnal arolwg sgan laser tri dimensiwn o'r Hen Goleg ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn cynhyrchu model Revit (BIM) manwl o'r ffeil cwmwl pwyntiau a ddaeth yn ei sgil. Mae'r arolwg yn rhan o gynlluniau cyffrous i drawsnewid yr Hen Goleg yn ganolfan dreftadaeth a diwylliannol fyrlymus a fydd yn denu pobl leol ac ymwelwyr o bell ac agos. Y bwriad yw bywiogi'r adeilad eiconig hwn ar bromenâd poblogaidd Aberystwyth a fydd yn gartref i ganolfan arddangos, yn lle i bobl ddysgu ynddo ac yn ganolfan i egin fusnesau creadigol. Y nod yw cwblhau'r gwaith adnewyddu erbyn 2022, pan fydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu 150 o flynyddoedd ers ei sefydlu.
Gwesty oedd adeilad yr Hen Goleg yn wreiddiol, a dechreuodd y fintai gyntaf o fyfyrwyr yma ym 1872 yn dilyn ymgyrch codi arian drwy'r wlad i brynu'r adeilad i gartrefu'r Coleg Prifysgol Cymru cyntaf. Mae'r Hen Goleg, sy'n Adeilad Rhestredig Gradd 1, wedi'i gydnabod yn un o adeiladau mwyaf arwyddocaol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Deyrnas Gyfunol. Amcangyfrifir mai cost adnewyddu'r adeilad fydd £22 miliwn ac, ym mis Gorffennaf 2017, cyhoeddodd Cronfa Treftadaeth y Loteri ei bod wedi clustnodi £10.5 i'w ailddatblygu.

 

Mae'r adeilad yn daith drwy wahanol gyfnodau pensaernïol. Yn hyn o beth, mae'r Hen Goleg yn unigryw ac roedd y datrysiadau o ran y gwaith modelu yn heriol. Gan nad oedd modd cyfeirio at lawer o ddata hanesyddol, crëwyd ffeiliau teulu Revit a oedd yn gweddu'n berffaith â bron i bob o'r nodweddion allanol. Yr un oedd yr her y tu mewn i'r adeilad, a chynyddu a wnaeth yr her honno wrth orfod modelu'r gwaith pren sylweddol a'r hen ddodrefn. Mae'r model sydd wedi deillio o'r gwaith hwn yn brawf o allu ein Tîm Adeiladau a'r Technegwyr Revit niferus a thalentog sydd wedi rhoi eu hamser i'w greu, felly llongyfarchiadau mawr iddynt hwy i gyd. Rwy'n hynod ddiolchgar iddynt. Rhaid talu teyrnged hefyd i'r seiri meini a adeiladodd y lle hwn. Mae eu gwaith yn gwbl anhygoel ac mae'n anrhydedd cael dangos eich cyflawniadau i'r byd.