Ymweliad Ysgolion Cynradd

Bu disgyblion o ysgolion lleol yn ymweld â’n harddangosfa Archaeopteryx rhwng 14 Chwefror – 21 Ebrill 2017. Dyma ychydig o luniau o ddisgyblion Llwyn yr Eos ym Mhenparcau, ynghyd â rhai o’r llythyrau a ysgrifenwyd gan blant Ysgol Padarn Sant yn dilyn eu hymweliad nhw â’r Hen Goleg.