Dolenni Defnyddiol

  1. Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (www.hefcw.ac.uk)

Mae gwefan y Cyngor Cyllido yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gwybodaeth am fethodoleg gyllido’r Cyngor, datganiadau i’r wasg, cymorth ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg a Hyfforddiant Dysgu Cychwynnol yn ogystal ag amrywiaeth o fentrau. Gellir hefyd lawrlwytho cylchlythyron y Cyngor (gweler yr adran gyhoeddiadau) o’r wefan. Mae’r cylchlythyron a gyhoeddir gan y Cyngor yn cynnwys ceisiadau am wybodaeth ar wariant, cynllunio dyraniadau cyllid, monitro’r cynlluniau hynny, ymgynghoriadau ar gyllido a newidiadau cynllunio eraill yn y sector, a gwybodaeth sy’n ymwneud â chynllunio strategol y Cyngor.

  1. Llywodraeth Cymru (http://new.wales.gov.uk)

Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth ar gynlluniau ar gyfer y sector, gan gynnwys y gyllideb flynyddol, sy’n cynnig rhywfaint o syniad am y newidiadau cyllido ar gyfer y sector.

  1. Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (www.esd-wales.org.uk)

Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn datblygu’n fwy o flaenoriaeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Cyngor Cyllido. 

  1. Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (www.bis.gov.uk)

Gwefan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau a grëwyd ym Mehefin 2009 yn dilyn uno’r Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio a’r Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau.

 5.   Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (www.hefce.ac.uk/ )

Mae gwefan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr yn ddefnyddiol er mwyn cael gwybod y diweddaraf am ddatblygiadau polisïau cyllid. Mae polisïau cyllid Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr weithiau’n berthnasol i’r DU i gyd.

 6.   Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (www.hesa.ac.uk/ )

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn darparu ystadegau am ddim sy’n berthnasol i addysg uwch yn y DU, yn ogystal â gwybodaeth am ofynion dychwelyd statudol. Mae gwybodaeth benodol am yr adegau y cyhoeddir data neu eu rhyddhau i drydydd partïon ar gael yma: http://www.hesa.ac.uk/content/view/2664/ .

 7.   Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (www.ucas.com/ )

 Mae Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau yn rheoli ceisiadau israddedig ac yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth reoli am ddim.