Cysylltu

Os hoffech chi rannu atgofion neu luniau o Bantycelyn, ebostiwch dyfodolpantycelyn@aber.ac.uk neu os oes ganddoch chi unrhyw gwestiynau am y cynlluniau, llenwch y ffurflen isod:

 

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.