Cwestiynau Cyffredin

Mae'r gwaith o adnewyddu neuadd breswyl Pantycelyn yn mynd yn ei flaen gyda’r nod o ailagor yr adeilad ym mis Medi 2020 fel llety o’r radd flaenaf i fyfyrwyr sy’n dymuno dysgu a byw drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

  • Pryd fydd maes parcio Neuadd Pantycelyn yn cau ac am ba hyd?

Bydd y maes parcio a'r holl lwybrau cerdded sy'n arwain at Neuadd Pantycelyn ac oddi yno ar gau o ddydd Iau 1 Tachwedd 2018 tan fis Medi 2020.

  • Ble gallaf barcio os nad yw Neuadd Pantcelyn ar gael?

Am restr o holl lefydd parcio ar gampws Penglais, cliciwch yma. Gellir dod o hyd i'r amserlen bws yma.

  • Rwy'n cerdded o'r dref i'r campws ac yn defnyddio llwybr cerdded Neuadd Pantycelyn. Beth yw'r ospiwn arall?

Bydd arwyddion yn cyfeirio cerddwyr at lwybrau eraill. Mae'r llwybr sy’n cael ei ffafrio tuag at y Ganolfan Ddelweddu, dilynwch yr arwyddion dargyfeirio.

  • A fydd y dargyfeiriad yn ychwanegu amser at fy nhaith?

Mae’r dargyfeiriad wedi'i gynllunio i wneud y siwrnai mor uniongyrchol a chyflym â phosibl.