Cynlluniau Cysyniadol

Mae penseiri wedi llunio cynlluniau manwl yn dangos sut mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu trawsnewid Pantycelyn yn llety o’r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr Cymraeg.

Mae’r cynlluniau yn cael eu cyflwyno i Gyngor Sir Ceredigion yn ystod haf 2017 fel rhan o gais y Brifysgol am ganiatâd cynullunio i ail-wampio’r adeilad hanesyddol.  

Y bwriad yw creu 200 o ystafelloedd gwely cyfoes gyda chyfleusterau en-suite, ynghyd â gofod cymdeithasu at ddefnydd myfyrwyr a’r gymuned leol.

O gael caniatâd cynllunio, y nod yw ail-agor y neuadd ar ei newydd wedd erbyn mis Medi 2019.