Cynlluniau Cysyniadol

Mae penseiri wedi llunio cynlluniau manwl yn dangos sut mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu trawsnewid Pantycelyn yn llety o’r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr Cymraeg.

Cafodd y cynlluniau eu cyflwyno i Gyngor Sir Ceredigion ym mis Gorffennaf 2017 fel rhan o gais cynllunio'r Brifysgol i ailddatblygu'r adeilad hanesyddol.

Cafodd y cais Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer yr ail-fodelu mewnol ym Mhantycelyn ei gymeradwyo ym mis Chwefor 2018, ac yna'r cais Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer yr adfer a’r ail-fodelu allanol.

Y bwriad yw creu 200 o ystafelloedd gwely cyfoes gyda chyfleusterau en-suite, ynghyd â gofod cymdeithasu at ddefnydd myfyrwyr a’r gymuned leol, a'r nod yw ailagor drysau'r neuadd ym mis Medi 2020.