Oriel Luniau

Wele ychydig o ddelweddau o Bantycelyn yn y dyddiau cynnar – ond mae croeso i unrhywun ychwanegu at ein casgliad drwy anfon eu lluniau at dyfodolpantycelyn@aber.ac.uk.

Rydyn ni hefyd yn awyddus i glywed atgofion cyn fyfyrwyr o fywyd Pantycelyn felly anfonwch eich hanesion aton ni gan adael i ni wybod pryd fuoch chi’n byw yn y neuadd.

Pantycelyn mewn hen luniau / Pantycelyn in old photographs