Llety

Byddwn yn sicrhau llety i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal mewn llety a reolir gan y brifysgol yn eu blwyddyn gyntaf!*

Ni yw’r dref brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru ac un o’r trefi prifysgol mwyaf diogel yn y DU (The Complete University Guide, 2016).

Edrychwch ar ein Taith Llety 360°

 

 

Byw Gyda Ni Caru Bywyd!

Wrth feddwl am lety ym Mhrifysgol Aberystwyth gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yn ddiogel.

Caiff eich plentyn ei g/chynorthwyo a byddant yn rhan o gymuned glos a bywiog o fyfyrwyr – y cyfan mewn lleoliad hyfryd ger y môr.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedign
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

*I fod yn gymwys am le wedi’i warantu, mae’n rhaid i ymgeiswyr sicrhau bod eu cais yn dod i law erbyn y dyddiadau cau yn y flwyddyn mynediad a gyhoeddwyd, a’u bod yn ymateb i’r cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig o Lety.

Gweler ein Polisi ar Flaenoriaethau am wybodaeth ychwanegol.

Mwy o wybodaeth:

Ewch i'n gwefan Llety i gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer myfyrwyr newydd a'r mathau o lety sydd ar gael.

 

Llety ym Mhrifysgol Aberystwyth