Cefnogaeth a’r Dyfodol

O gofrestru am y tro cyntaf i raddio ar ddiwedd y cwrs, rydym yn ymroddedig i gyflwyno’r profiad myfyriwr gorau posibl.

Mae gennym ystod eang o wasanaethau academaidd ac anacademaidd i gefnogi eich plentyn / ward ac paratoi ar gyfer y dyfodol.

 

Mae ein Tîm Cymorth i Fyfyrwyr cyfeillgar ac agos-atoch yn trin eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal fel unigolyn ac yn gweithio ar y cyd â chydweithwyr y tu mewn a’r tu allan i’r Brifysgol i sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth emosiynol, corfforol, meddyliol ac ysbrydol.

Mae iechyd a lles hefyd yn flaenoriaeth i ni. Gydag Aelodaeth Blatinwm Rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon, sydd wedi’i chynnwys yn ein ffioedd llety, bydd gan eich plentyn fynediad llawn i’n dosbarthiadau ymarfer corff, y gampfa, y pwll nofio a mwy.

Mae’r cynlluniau gradd Blwyddyn mewn Gwaith Integredig, y cyfleoedd i astudio dramor, y gwasanaethau cyngor ar yrfaoedd, swyddi rhan-amser a mentrau megis yr interniaethau AberYmlaen oll wedi’u cynllunio i baratoi eich plentyn / y plentyn yn eich gofal ar gyfer eu gyrfa i’r dyfodol.

Mae’r Seremonïau Graddio yn gyfle i gydnabod llwyddiant academaidd eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal ac yn gyfle i ddathlu gyda nhw wrth iddynt gyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon yn eu bywydau. Mae ein darllediadau byw o bob seremoni yn golygu y gall ffrindiau neu berthnasau fwynhau’r achlysur o gysur eu cartref, ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol – unrhyw le yn y byd.

Dewiswch opsiwn o’r ddewislen isod i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd gennym i sicrhau’r profiad gorau posibl i’ch plentyn yma: