Lleoedd i Aros

Os ydych chi’n penderfynu estyn eich ymweliad ag Aberystwyth a’ch bod yn chwilio am rywle i aros am rai nosweithiau, mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael i chi a’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal.

O neuaddau’r Brifysgol ar Gampws Penglais neu’n agos ati, i Wely a Brecwast, gwestai a bythynnod hunanarlwyo yn nhref Aberystwyth neu’r ardal gyfagos.

Mae aros yn Aberystwyth yn rhoi gwell profiad i chi o’r gymuned glan y môr unigryw a chyfle i weld y dref brysur, yr atyniadau i dwristiaid a’r dirwedd wledig, arw arbennig o amgylch sir Ceredigion.

 

Cewch ragor o wybodaeth am “Leoedd i Aros” yn y rhestr isod:

  • Llety Aberystwyth
    Mae Aberystwyth.org.uk yn rhoi rhestr gynhwysfawr o’r llety sydd ar gael yn nhref Aberystwyth (e.e. gwestai mawr, gwely a brecwast, gwestai bach) gyda rhifau ffôn perthnasol a dolenni gwe. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau lleol yn yr ardal megis gofal iechyd, y cyngor lleol, swyddfeydd post, bancio, gwasanaethau cyhoeddus a mwy
  • Darganfod Ceredigion
    Gallwch chwilio drwy ystod o westai, gwely a brecwast a llety hunanarlwyo yn Aberystwyth a’r ardal gyfagos yng Ngheredigion. Bydd modd i chi hefyd gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau ac atyniadau lleol a lleoedd i fwyta ac yfed yma hefyd. Ewch i wefan Darganfod Ceredigion yma
  • TripAdvisor, Airbnb a mwy
    Cofiwch am wefannau teithio ac apiau trydydd parti prif ffrwd megis TripAdvisor ac Airbnb, ble gallech gael gwybodaeth am lety nad yw wedi’i restru’n lleol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio’r rhestrau’n drwyadl ac yn edrych ar yr adolygiadau!


Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynghylch aros mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill sy’n ymwneud â llety, cysylltwch â llety@aber.ac.uk