Ffeithiau a Ffigurau

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn ceisio rhoi’r profiad gorau posibl i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal, a’u harfogi ar gyfer dyfodol llwyddiannus - beth bynnag y maent yn penderfynu ei wneud.

Mae hyn yn bosibl drwy gyfrwng yr amgylchedd dysgu eithriadol, y rhagoriaeth academaidd, yr ymchwil a’r addysgu o’r radd flaenaf, y cymorth sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, y cyfleusterau modern, y gymuned glos a’r buddsoddiadau parhaus.

Peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig. Gweler rhai o’n gwobrau, safleoedd ac ystadegau isod:

Bodlonrwydd Myfyrwyr

  • 10 Uchaf, Prifysgol y Flwyddyn (Whatuni Awards, 2017)
  • Un o’r 5 Prifysgol uchaf yn y DU a’r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr  (NSS, 2017)*
  • Profiad Myfyriwr Gorau yng Nghymru (Times and Sunday Times Good University Guide, 2017)

Rhagoriaeth Academaidd

  • 95% o’r ymchwil yn cael ei Gydnabod yn Rhyngwladol neu well (FfRhY, 2014)
  • 40 uchaf yn y DU a 200 uchaf yn Rhyngwladol am ddysgu ac ymchwil (Times Higher Education World University Rankings, 2016-17)
  • Ar y brig am Ragoriaeth Dysgu yng Nghymru (Times and Sunday Times Good University Guide, 2017)

Cyflogadwyedd

  • 95% o fyfyrwyr gradd gyntaf amser-llawn mewn gwaith neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis ar ôl graddio (HESA, 2017)
  • 75% o’r graddedigion hynny mewn swyddi ar lefel raddedig (HESA, 2017)
  • Ar y brig am Ragoriaeth Dysgu yng Nghymru (Times and Sunday Times Good University Guide, 2017)

Cewch ragor o wybodaeth am ein Gwobrau a’n Safleoedd, Bodlonrwydd Myfyrwyr, Cyflogadwyedd, Buddsoddiadau a mwy yn yr adran Ffeithiau a Ffigurau

 

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018