Lleoliad

Y lle mwyaf diogel i astudio yng Nghymru ac ymhlith y 10 lle mwyaf diogel i astudio yn y DU (Complete University Guide, 2016)

Mae Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir gorllewinol canolbarth Cymru. Wedi’i hamgylchynu gan Fynyddoedd y Cambria ac edrych dros Fae Ceredigion, byddai’n anodd dod o hyd i brifysgol sydd wedi’i lleoli mewn lleoliad mor hardd.

Ers ei sefydlu ym 1872 mae’r brifysgol wedi tyfu a datblygu ochr yn ochr â thref farchnad Fictoraidd hanesyddol Aberystwyth ac mae bellach yn gyrchfan gwyliau poblogaidd i dwristiaid (a myfyrwyr!) o bob rhan o’r byd.

Os yw eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn penderfynu ymuno â ni yn Aberystwyth byddant dod i weld yn fuan eu bod yn rhan o gymuned arbennig ac amrywiol o fyfyrwyr, ond hefyd yn rhan o gymuned leol gyfeillgar a bywiog – gydag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn.

Mae digonedd o bethau i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal eu gwneud yn lleol – o archwilio siopau bwtîc, prynu coffi i fynd, mynd allan am ddiodydd gyda’ch cyd-fyfyrwyr, dathlu gyda ffrindiau yn un o’r nifer o fwytai, ymlacio ar y traeth, cerdded i fyny Craig Glais a cherdded ar y prom i gicio’r bar!

Mae llawer o bethau i’w gwneud ymhellach hefyd. Os ydych yn chwilio am antur, mae ardaloedd gwych ar gael ar gyfer gweithgareddau awyr agored, megis beicio mynydd yn Nant Yr Arian, hwylio yn y Bala, dringo mynyddoedd yn Eryri a mwy. Am ddiwrnod allan mwy ymlaciol, mae trefi arfordirol anarferol gerllaw megis Aberaeron yn y de ac Aberdyfi yn y gogledd. Neu gallech deithio ar y trên i’r Amwythig a Birmingham!

I gael rhagor o wybodaeth am sut y dechreuodd popeth gweler Hanes Balch a Diwylliant Arbennig

Neu dewch i ymweld â ni drwy Archebu lle ar Ddiwrnod Agored i gael gweld yr amgylchedd dysgu cwbl unigryw sydd gennym i’w gynnig i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal.