Bywyd Myfyriwr

Y tu hwnt i’w hastudiaethau academaidd, credwn bod yr hyn y mae eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn ei wneud yn eu hamser rhydd yr un mor bwysig i’w datblygiad a’u profiad myfyriwr cyffredinol.

Ymuno â chlwb chwaraeon a/neu gymdeithas. Cymryd rhan yn ymgyrchu gydag Undeb y Myfyrwyr. Dysgu chwarae offeryn cerddorol. Ennill arian wrth ddysgu gyda swydd ran-amser yn y Brifysgol. Dyma rai cyfleoedd yn unig y gallwn eu cynnig, a gyda chymorth, byddant yn helpu eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i gyflawni eu potensial llawn.

 
 • Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau
  Gyda thros 200 o glybiau a chymdeithasau i ddewis ohonynt (a chyfleoedd i greu rhai newydd!) mae ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas yn ffordd dda o wneud llawer o ffrindiau sydd â’r un diddordebau
 • Y Ganolfan Chwaraeon
  Mae Aelodaeth Blatinwm Rad ac am Ddim* i’r Ganolfan Chwaraeon yn rhoi mynediad i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i’n campfa, dosbarthiadau ymarfer corff, pwll nofio, trac rhedeg, wal ddringo a mwy. Hefyd, mae llawer o glybiau chwaraeon lleol yn Aberystwyth y gellir ymuno â hwy hefyd!
 • Undeb y Myfyrwyr
  Wedi’i redeg gan fyfyrwyr, i fyfyrwyr, mae UM Aber yn gweithredu’n annibynnol i’r Brifysgol ond mae’n rhannu ein hymroddiad i roi profiad myfyriwr arbennig – gyda digwyddiadau cymdeithasol, mentrau codi arian, gwasanaethau cymorth ychwanegol a mwy
 • Cyfleoedd am Waith
  Mae ein Cynlluniau Blwyddyn mewn Gwaith, interniaethau AberYmlaen, rolau Llysgenhadol, a mentrau gwirfoddoli wedi’u cynllunio i roi cyfleoedd go iawn i’ch plentyn / y plentyn yn eich gofal a’u harfogi â sgiliau go iawn y gellir eu trosglwyddo i’r gweithle.

Mae rhagor o wybodaeth am Fywyd Myfyriwr yn Aberystwyth ar gael yma yn ogystal â gwybodaeth am ein Campws a’r cyfleusterau Chwaraeon.


*O fis Medi 2017, i fyfyrwyr sy’n byw mewn llety sy’n eiddo i’r brifysgol