Parcio i'r Anabl

Mae tua 2000 o leoedd parcio sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi ar gael yn Aberystwyth. Mae ardaloedd wedi’u neilltuo’n arbennig ar gyfer deiliaid bathodynnau glas.

A oes angen trwydded barcio arnaf?

Os ydych yn aelod o staff neu’n fyfyriwr, mae’n rhaid i chi arddangos y drwydded briodol. Fodd bynnag, ni chodir tâl am y drwydded hon. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais am drwydded parcio, gweler ein tudalennau-we Parcio Staff a Myfyrwyr.

Noder – mae gan ddeiliaid bathodynnau glas hawl i barcio yn unrhyw le parcio i’r anabl, ac nid ydynt wedi’u cyfyngu i ardaloedd penodol yn ôl eu statws fel staff, myfyriwr neu ymwelydd.

Faint mae’n costio i barcio?

Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodynnau glas, ar yr amod eich bod yn parcio yn y lleoedd parcio dynodedig ar gyfer pobl anabl.

Ble gallaf barcio?

Gallwch barcio yn unrhyw un o’r ardaloedd dynodedig fel y nodir ar y map parcio Penglais, map parcio dref a Glan-y-Mor, map parcio Llanbadarn a map parcio Gogerddan - mae mannau parcio i'r anabl wedi'u marcio gan logo'r anabl.