Equality and Diversity

Mae’r Institute of Physics (IOP) wedi arloesi ym materion cydraddoldeb y rhywiau trwy gyfrwng ei brosiect Juno http://www.iop.org/policy/diversity/initiatives/juno/index.html

Nod y prosiect yw i gymryd camau i fynd i'r afael â'r diffyg cynrychiolaeth menywod mewn ffiseg prifysgol ac i annog arfer gorau i bawb. Arweinir cenadwri Juno yn Aberystwyth gan yr Athro John Gough sy’n cadeirio’r Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  / Juno.

Prosiect Juno - Chwe Egwyddorion

Seilir Prosiect Juno ar y chwe egwyddor ganlynol  http://www.iop.org/policy/diversity/initiatives/juno/principles/page_42621.html :

  1. Fframwaith sefydliadol cadarn er mwyn darparu cyfle a thâl cyfartal
  2. Prosesau a gweithdrefnau penodi a dewis sy’n annog dynion a menywod i ymgeisio am swyddi academaidd ar bob lefel
  3. Fframweithiau a systemau adrannol sy’n cefnogi ac annog cynnydd gyrfa a dyrchafiad yr holl staff ac yn rhoi dynion a menywod mewn sefyllfa i ddatblygu a pharhau yn eu gyrfaoedd
  4. Trefn, fframwaith, trefniadau rheoli, a diwylliant adrannol sy’n agored, yn gynhwysol a thryloyw ac yn annog yr holl staff i gymryd rhan
  5. Dulliau a darpariaethau hyblyg fel y gall unigolion, ar bob adeg o’u gyrfa a’u bywyd, gyfrannu i’w heithaf i’w hadran, eu sefydliad ac i Gwyddoniaeth, Peirianneg a  Technoleg ( GPT )
  6. Amgylchedd lle mae ymddygiad proffesiynol wedi’i ymgorffori yn niwylliant ac ymddygiad yr adran.

Mae Statws Ymarferydd gan yr Adran, sy’n golygu ein bod wedi cyflawni egwyddor 1 ac yn symud ymlaen i weithredu pob un o’r chwe egwyddor.

Aelodau'r Pwyllgor Juno Aberystwyth

NameRoleE-Mail
Rachel Cross Darlithydd rac21
Andy Evans Pennaeth Adran dne
Ruth Fowler Swyddog Cyfathrebu a Chydraddoldeb ruf
Maire Gorman Darlithydd mng2
John Gough Darlithydd jug
Lyra Hawkins Cynrychiolydd israddedig  
Carys Huntly Staff ces18
Thomas Knight Darlithydd tmk08
Dave Langstaff Darlithydd dpl
David Lewis Staff Technegydd dgl
Giselle Morris Myfyriwr PhD grm4
Eleri Pryse Darlithydd sep
Kerry Whittlesea Myfyriwr PhD kew21