Seminarau Ymchwil

Cynhelir seminarau, fel arfer, ar ddydd Iau yn ystod y tymor dysgu. Trefnir mwyafrif o'r cyflawniadau gan siaradwyr allanol ar bynciau ymchwil yn y meysydd Mathemateg a Ffiseg. Mae croeso mawr i bawb.