Addysgwyr Cyfrwng Cymraeg

Mae tri aelod o'r Adran Fathemateg a Ffiseg yn gweithio'n uniongyrchol ar addysgu modiwlau cyfrwng Cymraeg (Gwion EvansHuw Morgan a Tudur Davies).

Mae aelodau eraill o’r staff addysgu sydd hefyd yn rhugl yn y Gymraeg, ac yn barod i sgwrsio a rhoi cyngor yn y Gymraeg i chi yn ôl y galw.

Eleri Pryse

Alan Jones

Andy Evans Pennaeth y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg