Cyrsiau

 

Dysgu o Bell ac Ar-lein

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trwy ddysgu ar-lein ac o bell.
Gweld y cyrsiau y gellir eu hastudio

Hyfforddiatn Cychwynol Athrawon (TAR)

Gall myfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn athrawon yn Aberystwyth ddewis dilyn cwrs TAR Cynradd gyda Chyfoethogi Uwchradd, neu TAR Uwchradd gyda Chyfoethogi Cynradd. Yn ogystal â hyfforddiant athrawon Cynradd, mae’r Ysgol yn cynnig Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Uwchradd yn y pynciau canlynol: Bioleg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys, Cemeg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys, Ffiseg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys, Drama, Saesneg, Daearyddiaeth, Hanes, Mathemateg, Ieithoedd Modern a’r Gymraeg.

Darganfod mwy

Cyhoeddiadau Defnyddiol

Prospectws Uwchraddedig 2019