Cyrsiau

 

Dysgu o Bell ac Ar-lein

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trwy ddysgu ar-lein ac o bell.
Gweld y cyrsiau y gellir eu hastudio yn y modd hwn

Hyfforddi Athrawon (TAR)

Mae gennym ystod o gyrsiau TAR mewn pynciau ysgol uwchradd sy'n cael eu cynnig gan ein Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes fel rhan o'r Bartneriaeth Hyfforddiant Gogledd a Chanolbarth Cymru Athrawon.
Pam Aber?

Cyhoeddiadau Defnyddiol

Prospectws Uwchraddedig 2019