Cyrsiau Dysgu o Bell

Mae Dysgu o Bell yn ddull hyblyg o astudio sy’n eich galluogi i weithio ar eich cyflymdra eich hun yn eich lle eich hun.

Mae Aberystwyth yn cynnig cyrsiau Meistr Dysgu o Bell yn Amaethyddiaeth, Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgellyddiaeth ac Archifau, a’r Gyfraith.

Mae’r adrannau hyn yn rhoi pwyslais ar y myfyriwr, ac ar hyblygrwydd a dysgu agored, sydd yn boblogaidd â’r myfyrwyr ond hefyd yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau bod astudio o bell yn rhoi cymaint o foddhad a mwynhad â phosib, yn enwedig i’r rhai sydd mewn swyddi amser llawn neu sy’n byw y tu allan i’r DU.

Er bod ein myfyrwyr dysgu o bell sy’n astudio Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgellyddiaeth ac Archifau neu’r Gyfraith yn cymryd rhan mewn ysgolion astudio preswyl, mae’r cyrsiau mewn Amaeth yn gyfan gwbl ar-lein. Maent oll yn cael cymorth drwy adnoddau cynadledda ar y we sy’n golygu y gallent gyfathrebu â’i gilydd ac â thiwtoriaid y cyrsiau, ac mae hynny’n lliniaru ar y teimlad ynysig y gallai dysgwyr o bell ei gael weithiau.

Lle bo gofyn mynychu ysgolion preswyl yn Aberystwyth, maent wedi eu cynllunio i’ch caniatáu i gymryd rhan mewn astudiaethau achos, trafodaethau ac ymarferion eraill a fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi am y materion a astudir. Maent hefyd yn gyfle perffaith i gael cyngor unigol ynghylch eich gwaith cwrs neu unrhyw broblemau eraill y gallech fod yn eu profi. Darllenwch ddisgrifiadau’r cyrsiau’n ofalus i sicrhau eich bod yn deall unrhyw ymrwymiadau o’r fath y gallai fod angen i chi eu gwneud.

Cyrsiau Dysgu o Bell ac Ar-lein:

  • Cyrsiau Dysgu o Bell - Y Gyfraith
  • Cyrsiau Dysgu o Bell - Amaethyddiaeth