Categori Preswyl a Ffioedd Dysgu

Gall statws ffioedd dysgu fod yn fater cymhleth oherwydd caiff ei bennu gan gyfuniad o ffactorau megis preswylfa, statws mewnfudo a chenedligrwydd. Mae'r cyngor diweddaraf ar gael yn wefan UKCISA ar ffioedd dysgu.

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os hoffech gael rhagor o fanylion am y mater uchod.