A oes unrhyw gyfleoedd dysgu?

Mae gweithgareddau dysgu (e.e. seminarau dysgu, arddangosiadau labordy) fel rheol yn cael eu neilltuo i fyfyrwyr PhD sydd yn eu hail flwyddyn ac maent wedi'u cyfyngu i uchafswm o 6 awr yr wythnos. Cysylltwch â'r Adran berthnasol i gael cyngor ynghylch dewisiadau o'r fath.

Yn ogystal â chael eich talu am weithgareddau dysgu, ceir hefyd y manteision ychwanegol o ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu a fyddai'n fanteisiol i'ch curriculum vitae/ resumé ac ymwneud â'r gymuned ehangach o fyfyrwyr yn eich Adran.