Geirfa mathau o gyrsiau/Dulliau astudio

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ffodus ei bod yn gallu cynnig ystod o ddulliau astudio ar gyfer ein graddau Uwchraddedig. Ceir disgrifiad o bob un ohonynt isod:  

  • Amser Llawn
  • Rhan-amser
  • Dysgu o Bell
  • Graddau Ymchwil Allanol neu Raddau Ymchwil Hollt
  • Myfyrwyr sy’n Ymweld ac Astudio’n Uwchraddedig heb Gymhwyster