Ffioedd 2020/21

Cliciwch y tabiau isod i gael dadansoddiad llawn...

Ffioedd Dysgu D.U. a'r U.E. 2020/21:

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrsAmser Llawn D.U./U.E.Rhan Amser D.U./U.E.
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £7000 £3,238
Cyrsiau yn y Gwyddorau £7,800 £3,738
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £12,500 £6,250
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £9,000*  Amherthnasol

Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. gweler www.studentfinancewales.co.uk  Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Adstudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Atudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Rhaglen Ymchwil

Maes Ymchwil

Amser Llawn

D.U./U.E.

Rhan Amser

D.U./ U.E.

Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£4,407 £2,204

Gwyddorau

PhD, MPhil

£4,407 £2,204

Noder fod y ffioedd Dysgu yn ddibynnol ar gynnydd blynyddol yn unol â ffioedd Cyngor Ymchwil DU

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd, ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U.Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Adstudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Atudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Ffioedd Dysgu Non -U.E. 2020/21

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrsAmser Llawn
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £14,700
Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) £16,000
Y Gwyddorau £15,850
TAR (Ymarfer Dysgu) £14,000

*Ni all myfyrwyr o du allan i Adral Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Rhaglen Ymchwil

Dangosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2020/21 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnydd blynyddol.

Maes YmchwilAmser LlawnRhan Amser

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£15,000 £7,500

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£16,150 £8,075

 

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser.


Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd, ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U.

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o raglenPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Busnes

Astudiaethau Gwybodaeth

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)2020-21 Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell

Ffioedd Rhaglen Dysgu o Bell

Gweler isod y ffioedd dysgu o bell ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.  Noder fod y ffioedd yn dibynnol ar gynnydd blynyddol.

Ffioed Dysgu o Bell 2020/21

CwrsCyfanswm o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cwrs uwchraddedig) £8,580
Y Gyfraith £9,225
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Gweler y ffioedd perthnasol

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dros tair blynedd.

Dadansoddiad o'r Rhaglen Dysgu o Bell

Cwrs Uwchraddedig Astudiaethau GwybodaethCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £535
Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,070
Ffi fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,210
Ffi traethawd mawr £1,810

 

Cyrsiau Uwchraddedig Y GyfraithCost
Ffi Cofretsru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £595
Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,190 
Ffi fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,570
Cost y traethawd hir £1,735