Cronfa PhD Ysgoloriaeth Margaret Wooloff

Mary Margaret Wooloff (1920-2016)

Roedd Margaret Wooloff yn aelod gweithgar o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr (OSA).  Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd Ffrangeg ym 1942 ac enillodd gymhwyster athrawes ym 1943. Ar ôl dysgu ym Mharis am gyfnod ar ôl y rhyfel, dechreuodd ar yrfa ddisglair yn athrawes, a bu'n brifathrawes Ysgol Ramadeg y Frenhines Elizabeth i Ferched ac Ysgol Cambria y Frenhines Elizabeth, Caerfyrddin (1960-1983). 

Ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff - Manylion y Prosiectau sydd ar Gael i'w Dyfarnu

Yn agored i ymgeiswyr cartref/UE yn unig, mae tair ysgoloriaeth PhD llawn amser ar gael.  Caiff y rhain eu dyrannu i un fesul Cyfadran ac ar sail gystadleuol i dri o'r prosiectau a ddisgrifir yn y Margaret Wooloff Ysgoloriaeth PhD 2020 Manylion y Prosiect.

Bydd y myfyrwyr sy'n ennill Ysgoloriaeth Margaret Wooloff yn cael grant am hyd at dair blynedd, a fydd yn talu eu ffioedd dysgu hyd at raddfa myfyrwyr cartref/UE, sef £4,407 y flwyddyn (graddfa 2019/20). Bydd lwfans cynhaliaeth o tua £15,009 y flwyddyn* a hawl i wneud cais i gronfa deithio a chynadleddau (uchafswm £500 y flwyddyn*) hefyd yn cael ei roi. Bydd yr ysgoloriaethau'n dechrau ym mis Medi 2020.

* Mae gwerth y wobr am 2020-2021 yn amodol ar gael ei gadarnhau.

Sut i Wneud Cais

I gael eu hystyried, rhaid i ymgeiswyr lenwi'r cais PhD llawn ar-lein YN OGYSTAL Ffurflen Gais Ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff.  

Ar ôl llenwi Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Margaret Wooloff, dylid ei chyflwyno ar-lein trwy ein Porth Derbyn Graddedigion wrth wneud cais. 

A

Ar yr un pryd, dylid ei hanfon yn atodiad mewn e-bost at yr Athro Reyer Zwiggelaar (rrz@aber.ac.uk), Pennaeth Ysgol y Graddedigion, gan roi CAIS YSGOLORIAETH MARGARET WOOLOFF yn y llinell destun.

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau am Ysgoloriaeth Margaret Wooloff yn dechrau Medi 2020 yw Gorffennaf 1, 2020.

 

Telerau ac Amodau Ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff 2020

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen telerau Telerau ac Amodau Ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff 2020 yn drylwyr.


Unrhyw gwestiynau?
 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol am y prosiectau ar y rhestr, cysylltwch â phrif arolygydd y prosiect dan sylw. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y drefn o wneud cais i raddedigion, cysylltwch â pg-admissions@aber.ac.uk.