Ysgoloriaethau AberDoc

Ysgoloriaethau AberDoc

Mae’r gystadleuaeth ar gyfer ysgoloriaethau AberDoc nawr ar agor i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio ar gyfer PhD llawn-amser yn dechrau mis Medi 2020.

Mae’r Ysgoloriaeth Graddedigion Aber yn berthnasol i fyfyrwyr o’r DU/UE a myfyrwyr rhyngwladol. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda 2:2 neu well i gael eu hystyried yn gymwys am Ysgoloriaeth Graddedigion Aber. Mae’r cynllun yn cynnwys pob dull astudio (amser-llawn, rhan-amser a dysgu o bell) ond nid yw’n cynnwys ymgeiswyr sy’n aelodau o staff.

Os oes gennych radd Baglor Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, bydd yr ysgoloriaeth yn 20% o’ch ffioedd dysgu. Bydd dalwyr graddau Ail Ddosbarth yn gymwys am ysgoloriaeth sy’n werth 10% o’ch ffioedd dysgu Meistr a Addysgir.

Rhaid derbyn Ceisiadau ar gyfer y cyrsiau perthnasol erbyn 31 Gorffennaf 2020 fan bellaf. Nid oes angen i chi wneud cais ar wahân i gael y gostyngiad teyrngarwch hwn. Caiff ei ddyfarnu’r awtomatig i fyfyrwyr wrth gofrestru os ydynt yn gymwys.

Gall ymgeiswyr ddal ysgoloriaeth Graddedigion Aber gyda chyllid arall ar yr amod nad yw'r swm cyfunol yn fwy na 50% o'r ffioedd dysgu Meistr. Nodwch y gall rheoliadau ysgoloriaethau eraill eu hatal rhag eu dal gyda gwobrau eraill. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd ydyw i ofyn am gadarnhad o hyn. Ni chaiff benthyciadau eu trin fel ysgoloriaethau at y diben hwn.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am Ysgoloriaeth Graddedigion Aber, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Uwchraddedig. Noder fod y cynllun hwn yn amodol ar adolygiad blynyddol.