Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar ennill lle ym Mhrifysgol Aberystwyth!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu fel myfyryiwr uwchraddedig gyda ni. Am wybodaeth pellach, gweler y dolenni isod.

Bydd myfyrwyr dysgu o bell yn derbyn gwybodaeth ar gyfer eu hysgolion astudio cyn dechrau eu cyrsiau.

Eich Digwyddiadau

Cyrraedd Aberystwyth

Gwybodaeth defnyddiol er mwyn i chi allu cynllunio eich taith i Aberystwyth. Cliciwch yma am wybodaeth am Fapiau a Theithio.

Cofrestru

Mae eich astudiaethau Uwchraddedig yn Aberystwyth yn dechrau pan fyddwch yn cofrestru. Mae gwybodaeth am yr amserlen gofrestru uwchraddedig i'w chael yma.
 
Cofiwch y bydd angen i chi gofrestru bob mis Medi, ni waeth pryd y gwnaethoch gychwyn eich rhaglen, nes eich bod wedi gorffen eich astudiaethau.

Myfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt yn wladolion yr AEE): yn ogystal â chofrestru â’ch Adran(nau), mae’n rhaid i chi hefyd drefnu i gwrdd â Swyddog Cydymffurfio’r Brifysgol yn ystod eich wythnos gyntaf yma.

Mae’r Gofrestrfa Academaidd yn goruchwylio’r broses Gofrestru a gellir cysylltu â hwy drwy e-bostio: pgsstaff@aber.ac.uk.

Cerdyn ac E-bost Aber

Er mwyn defnyddio’r gwasanaethau llyfrgell, cyfrifiadura a chyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae angen i chi gael cyfrif ebost a Cherdyn Aber. Gallwch rhoi eich cyfrif e-bost ar waith a gwneud cais am eich cerdyn cyn cyrraedd y Brifysgol. Os ydych wedi cwblhau’r broses ymgeisio byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau drwy e-bost o'n Gwasanaethau Gwybodaeth ar sut i wneud hyn. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth - Myfyrwyr Uwchraddedig.

Talu Ffioedd

I gael gwybodaeth am sut i dalu eich ffioedd dysgu, ewch i adran Opsiynau Talu ar wefan Ffioedd Myfyrwyr.

Os ydych yn fyfyriwr a ariennir, holwch eich sefydliad ariannu ar gyfer trefniadau talu.

Llythyr Banc ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Wrth agor cyfrif banc myfyriwr yn y DU, mae’n bosibl y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd hyn ar ffurf Llythyr Cyflwyniad i Gyfleusterau Bancio’r DU.

Bydd y llythyr hwn yn cynnwys eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod y tymor fel y maent wedi’u nodi ar eich cofnod myfyriwr. Bydd angen i chi wneud yn siŵr bod gan y Brifysgol y manylion cywir am eich cyfeiriad.


Ceir gwybodaeth am sut i wneud cais am Lythyr Cyflwyniad i Gyfleusterau Bancio’r DU o wefan y Gofrestrfa Academaidd.

Manylion Cyswllt Defnyddiol

Gweler isod am restr o fanylion cyswllt defnyddiol:

 

Adran

Cyfeiriad E-bost

Rhif Ffôn

Gofrestrfa Academaidd - Cofrestru a Chyngor pgsstaff@aber.ac.uk

Cyrsiau: 01970 622274

Ymchwil: 01970 622272

Swyddfa Llety (oriau swyddfa) llety@aber.ac.uk 01970 622984
Swyddfa Llety - Llinnell Gymorth 24awr   01970 622900
Gwasanaethau Cyfrifiadura a Llyfrgell gg@aber.ac.uk 01970 622400
Ffioedd (Dysgu a Llety) ffioedd@aber.ac.uk 01970 622041 /628434 
Swyddfa Cydymffurfiaeth, Gofrestrfa Academaidd compliance@aber.ac.uk 01970 622948
Swyddfa Derbyn Graddedigion, Gofrestrfa Academaidd  pg-admissions@aber.ac.uk 01970 622023
Swyddfa Cymorth Myfyrwyr student-support@aber.ac.uk 01970 621761
Llinnell Nos (yn ystod y tymor yn unig)   01970 621717

 

Telerau ac Amodau

Bydd yn ofynnol i bob myfyriwr fel amod cofrestru i gadw at a ddilyn gweithdrefnau Rheolau, Rheoliadau a Gwybodaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Mae'r rhain yn cael eu diwygio yn flynyddol a'i ddosbarthu i'r holl fyfyrwyr.