Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar ennill lle ym Mhrifysgol Aberystwyth!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu fel myfyryiwr uwchraddedig gyda ni. Am wybodaeth pellach, gweler y dolenni isod.

Bydd myfyrwyr dysgu o bell yn derbyn gwybodaeth ar gyfer eu hysgolion astudio cyn dechrau eu cyrsiau.

Eich Digwyddiadau

Cyrraedd Aberystwyth

Gwybodaeth defnyddiol er mwyn i chi allu cynllunio eich taith i Aberystwyth. Cliciwch yma am wybodaeth am Fapiau a Theithio.

Cofrestru

Mae eich astudiaeth Uwchraddedig yn Aberystwyth yn dechrau wrth gofrestru. I gofrestru, bydd gofyn i chi gwrdd â staff o unrhyw adran academaidd sy'n gyfrifol am fodiwlau y dymunwch gofrestru ynddynt. Ar gyfer myfyrwyr ymchwil, mae hyn yn golygu bod rhaid ichi hefyd gwrdd â staff Ysgol y Graddedigion os oes gofyn ichi, neu os dymunwch gymryd modiwlau hyfforddiant ymchwil.

Cofiwch y bydd angen i chi gofrestru ym mis Medi waeth pryd y dechreuoch ar eich rhaglen nes bod eich astudiaethau wedi eu cwblhau.

Myfyrwyr Rhyngwladol o du allan i A.E.E: Yn ogystal â chofrestru gyda'ch Adran / Adrannau, mae'n rhaid i chi hefyd drefnu cyfarfod â Swyddog Cydymffurfiaeth y Brifysgol yn ystod eich wythnos gyntaf yma.

Mae staff o Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion yn goruchwylio'r Cofrestriad a gellir cysylltu â nhw drwy e-bost: pgsstaff@aber.ac.uk.

Cerdyn ac E-bost Aber

Er mwyn defnyddio’r gwasanaethau llyfrgell, cyfrifiadura a chyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae angen i chi gael cyfrif ebost a Cherdyn Aber. Gallwch rhoi eich cyfrif e-bost ar waith a gwneud cais am eich cerdyn cyn cyrraedd y Brifysgol. Os ydych wedi cwblhau’r broses ymgeisio byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau drwy e-bost o'n Gwasanaethau Gwybodaeth ar sut i wneud hyn. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth - Myfyrwyr Uwchraddedig.

Talu Ffioedd

I gael gwybodaeth am sut i dalu eich ffioedd dysgu, ewch i adran Opsiynau Talu ar wefan Ffioedd Myfyrwyr.

Os ydych yn fyfyriwr a ariennir, holwch eich sefydliad ariannu ar gyfer trefniadau talu.

Llythyr Banc ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Wrth agor cyfirf banc i fyfyrwyr yn y DU, efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd hyn ar ffurf llythyr. Yn gynwysedig yn y llythyr hwn fydd eich cyfeiriad cartref ach cyfeiriad yn ystod tymor wedi'i gymryd o'ch cofnod myfyriwr. Bydd angen i chi sicrhau bod eich manylion cywir gan y Brifysgol.

O fis Medi, gellir gofyn am lythyrau banc drwy eich Cofnod Myfyriwr a'u casglu oddi wrth y Swyddfa ardystio o fewn y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion (Adeilad Cledwyn) ar Gampws Penglais. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y llythyrau ar gael i'w chasglu o fewn 24 awr.

Manylion Cyswllt Defnyddiol

Gweler isod am restr o fanylion cyswllt defnyddiol:

 

Adran

Cyfeiriad E-bost

Rhif Ffôn

Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd Cofrestru a Chynghori pgsstaff@aber.ac.uk

Cyrsiau: 01970 622274

Ymchwil: 01970 622272

Swyddfa Llety (oriau swyddfa) llety@aber.ac.uk 01970 622984
Swyddfa Llety - Llinnell Gymorth 24awr   01970 622900
Gwasanaethau Cyfrifiadura a Llyfrgell gg@aber.ac.uk 01970 622400
Ffioedd (Dysgu a Llety) ffioedd@aber.ac.uk 01970 622041 /628434 
Swyddfa Ryngwladol - Cydymffurfio compliance@aber.ac.uk 01970 622948
Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion (SAChA)Ymgeiswyr y D.U./U.E. derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk 01970 622023
Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion (SAChA)Ymgeiswyr o Dramor pg-overseas@aber.ac.uk 01970 622089
Swyddfa Cymorth Myfyrwyr student-support@aber.ac.uk 01970 621761
Llinnell Nos (yn ystod y tymor yn unig)   01970 621717

 

Telerau ac Amodau

Bydd yn ofynnol i bob myfyriwr fel amod cofrestru i gadw at a ddilyn gweithdrefnau Rheolau, Rheoliadau a Gwybodaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Mae'r rhain yn cael eu diwygio yn flynyddol a'i ddosbarthu i'r holl fyfyrwyr.