Diwrnod Agored Ar-lein

Mae ein Diwrnod Agored Ar-lein byw yn rhoi cyfle i chi gael profiad o Aberystwyth heb orfod gadael eich cartref.

Dyma gyfle delfrydol i chi gael eich cip cyntaf ar Aberystwyth neu gyfle ychwanegol i chi ofyn cwestiynau os ydych eisoes wedi ymweld â ni.

Digwyddiad Nesaf: 6ed Gorffennaf 2020

Cofrestrwch Nawr!

Mae ein rhith ddigwyddiadau yn rhyngweithiol ac maent yn gyfle i chi gymryd rhan mewn sawl ffordd:

  • Gwylio ystod eang o gyflwyniadau gan ein staff, ar bynciau sy’n amrywio o’n hysgoloriaethau a’n bwrsariaethau, llety, ffioedd a chyllid a llawer mwy
  • Dysgu mwy am y gwahanol gyrsiau sydd gennym i’w cynnig
  • Drwy ein hoffer ‘Sgwrs Sydyn’ cewch siarad ag aelodau o’r staff yn ystod y digwyddiad
  • Gwylio taith o gwmpas y campws a theithiau 360 gradd o’n llety, er mwyn cael gwell teimlad o sut mae hi ar y campws ac yn y dref
  • Bydd myfyrwyr yma wrth law hefyd i chi gael gofyn unrhyw gwestiynau drwy’r ‘Sgwrs Sydyn’