Diwrnodau Agored Ar-lein

Students browsing the internet on the caste grounds located within Aberystwyth town centre. The background of the picture includes the Aberystwyth promenade and seafront with Constitution Hill.

Mae ein Diwrnod Agored Ar-lein byw yn rhoi cyfle i ti gael profiad o Aberystwyth heb orfod gadael dy gartref.

Wrth ymuno a'n Diwrnod Agored Ar-lein bydd modd i ti:

  • Gwrando ar sgyrsiau ar nifer o bynciau, megis; ysgoloriaethau a bwrsariaethau, llety, ffioedd myfyrwyr a llawer mwy
  • Darganfod mwy am y cyrsiau rydym yn eu cynnig
  • Siarad â’n staff academaidd trwy ddefnyddio sgwrsio byw
  • Gwylio taith o’r campws a thaith banoramig o’n llety, a chael blas go iawn o bethau ar y campws ac yn y dre
  • Bydd myfyrwyr presennol hefyd ar gael yn ystod y digwyddiad – cei holi cwestiynau iddynt trwy ddefnyddio sgwrsio byw.