Ffair Astudio Uwchraddedig

Ffair Astudio Uwchraddedig 2021 - dyddiad a ffurflen archebu ar gael cyn bo hir

  • Cewch wybod am bob cyfle a gynigiwn ar gyfer astudiaethau uwchraddedig
  • Cewch glywed am yr ysgoloriaethau a chyfleoedd am gyllid
  • Cewch ymweld â’r adrannau a siarad â’r staff academaidd
  • Cewch wybodaeth am lety, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr
  • Cewch sgwrsio ag uwchraddedigion sydd wrthi’n gwneud ymchwil a dilyn cyrsiau uwchraddedig er mwyn clywed am eu profiadau hwy

 

"Fe wyddwn mod i am barhau i astudio, ac roeddwn yn ‘nabod ac yn ymddiried yn y staff dysgu yn Aber. Roedd yn hawdd newid i astudio ar lefel uwchraddedig, ac mae’r gefnogaeth yn wych."

"Dewisais Brifysgol Aberystwyth am fod ganddi gymaint o enw da ar gyfer fy maes astudio penodol."