Ffair Astudio Uwchraddedig

Dydd Mercher 11 Mawrth 2020, 2.00pm – 4.00pm (Y Ganolfan Ddelweddu ac Adrannau Academaidd)

  • Cewch wybod am bob cyfle a gynigiwn ar gyfer astudiaethau uwchraddedig
  • Cewch glywed am yr ysgoloriaethau a chyfleoedd am gyllid
  • Cewch ymweld â’r adrannau a siarad â’r staff academaidd
  • Cewch wybodaeth am lety, gyrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr
  • Cewch sgwrsio ag uwchraddedigion sydd wrthi’n gwneud ymchwil a dilyn cyrsiau uwchraddedig er mwyn clywed am eu profiadau hwy

Archebwch Le Nawr

"Fe wyddwn mod i am barhau i astudio, ac roeddwn yn ‘nabod ac yn ymddiried yn y staff dysgu yn Aber. Roedd yn hawdd newid i astudio ar lefel uwchraddedig, ac mae’r gefnogaeth yn wych."

"Dewisais Brifysgol Aberystwyth am fod ganddi gymaint o enw da ar gyfer fy maes astudio penodol."