Ffurflen Archebu

Datganiad Preifatrwydd

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol i ddiogelu data a gan gynnwys y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig. Gofynnwn i ti ddarparu'r wybodaeth uchod er mwyn i ni gyflawni dy gais, pennu pynciau o ddiddordeb i ti, rheoli'r lefelau adnoddau i ddigwyddiadau, monitor niferoedd ceisiadau, penderfynu ar effeithiolrwydd ein marchnata, ac i anfon cyfathrebiadau perthnasol. Os wyt yn caniatâu, byddwn yn defnyddio dy gyfeiriad e-bost i gysylltu â ti yn y dyfodol am Brifysgol Aberystwyth. Byddi di yn cadw'r hawl i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chadw a'i phrosesu yn unol â'n datganiad preifatrwydd.