Pam Aberystwyth?

Tref fywiog, braf ar lan y môr yw Aberystwyth, ar lannau gorllewinol y Canolbarth.

Yn ystod y tymor, mae poblogaeth y dref, sydd ychydig dros 13,000, yn tyfu wrth i bron i 8,000 o fyfyrwyr ddod i fyw yma, gan greu amgylchedd prysur a chosmopolitan yn yr ardal eithriadol o hardd hon. Mae Aberystwyth hefyd yn lle diogel iawn, wedi’i chydnabod fel y lle mwyaf diogel i astudio ynddo yng Nghymru, ac ymhlith y rhai mwyaf diogel yng ngwledydd Prydain (Complete University Guide, 2016).