Dr Chris Beedie yn ynchwilio mewn seicoleg cyffuriau mewn chwaraeon athletaidd

Dr Chris Beedie yn ynchwilio mewn seicoleg cyffuriau mewn chwaraeon athletaidd

Dr Chris Beedie yn ynchwilio mewn seicoleg cyffuriau mewn chwaraeon athletaidd

05 Chwefror 2014

Mae Dr Chris Beedie wedi ymchwilio yn ddiweddar mewn effeithiau seicolegol ar effeithioldeb cymryd cyffuriau sy'n cynyddu perfformiad. Darganfuodd fod credu yn unig mewn cynnydd perfformiad drwy gymryd cyffuriau yn cael effaith rymus eu hunan, hyd yn oed lle nad oes unrhyw gyffur wedi ei gymryd (plasebo). Yn yr un modd, gall credau negyddol am y cyffur gyfyngu'r effaith. Mae e'n ystyried y goblygiadau posibl o'r canlyniadau hyn ar gyfer enw da'r chwaraeon athletaidd yn y dyfodol, yn sgîl y niwed iddyn nhw a achoswyd yn y degawdau diweddar drwy sgandalau ynglyn â chyffuriau.

Ceir mwy o fanylion am yr ymchwil yn yr erthygl WalesOnline¬†yma.