Diwrnodau Blasu Seicoleg i ddarpar ymgeiswyr

Mae’r Adran Seicoleg yn eich gwahodd i’w Diwrnod Blasu Prifysgol ddydd Llun 9fed o Orffennaf 2018.

Mae Dyddiau Rhagflas y Brifysgol wedi’u cynllunio i gyfoethogi eich astudiaethau Safon Uwch mewn Seicoleg trwy gynnal nifer o weithgareddau yn yr adran ac ardal Aberystwyth.

Camau nesaf:

  1. Darllenwch y manylion a’r Cwestiynau Cyffredin isod.
  2. Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored ddydd Mawrth, 10fed o Orffennaf > Cymraeg
  3. Cliciwch yma i gofrestru am ein diwrnod blasu

 

Y Manylion

Mae’r Diwrnod Blasu’n dechrau am 12.45. Byddwn yn cyfarfod yn yr adran Seicoleg ym Mhenbryn 5, sydd ar Gampws Penglais, prif gampws y Brifysgol. Gellir prynu cinio o flaen llaw o un o leoedd bwyd y Brifysgol ar Gampws Penglais, gan gynnwys Caffi a Piazza Canolfan y Celfyddydau, Bwyty TaMed Da, a chaffi IBERSBach.

Yn ystod y Diwrnod Blasu byddwn yn rhedeg y gweithgareddau yn yr adran Seicoleg ac yn nhref Aberystwyth. Bydd prosiectau a arweinir gan staff a gweithgareddau myfyrwyr drwy gydol y prynhawn bydd, yn ogystal â thrafodaethau dilynol, yn cyfoethogi eich astudiaethau presennol ar lefel A / Addysg Bellach.
Bydd ein darlithwyr yn sicrhau eich bod yn cyrraedd yn ôl ar Gampws Penglais tua 17.30 i dacluso eich hun ar gyfer y bwffe gyda'r nos, a ddarperir gan y Sefydliad Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg.

Beth i’w bacio

Os yw'r tywydd yn caniatáu byddwn allan yn y "maes" ar gyfer rhan o'r prynhawn. Er bod y tywydd ym mis Mehefin wedi setlo ac yn gynnes fel arfer, rydym yn gwybod sut y gall hafau Prydeinig fod ... Felly, rydym wedi rhestru eitemau hanfodol ac awgrymus i chi:

Eitemau hanfodol:

  • Esgidiau cadarn a chyfforddus sudd yn addas i gerdded o gwmpas y dref,
  • Siaced sy’n dal glaw.
  • Het haul, sbectol haul ac eli haul.
  • Byrbrydau a digonedd o ddiod ar gyfer y prynhawn.
  • Llyfr ysgrifennu bach a phensil.
  • Dillad anffurfiol ar gyfer y bwffe gyda’r nos (rhag ofn i chi gwlychu ac angen newid!).

Hefyd gallwch ystyried dod â:

  • Rhywfaint o arian parod rhag ofn i chi eisiau prynu rhywbeth tra yn y dref neu ar gampws.

Cwestiynau Cyffredin

C. Rwy'n athro, gallaf ddod â grŵp o fyfyrwyr ar hyd?

A. Yn hollol! Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drefnu'r logisteg.

C. Mae fy nheulu/gwarcheidwaid eisiau dod i’r Diwrnod Blasu hefyd, a gânt ddod?

A. Wrth gwrs, ar bob cyfri!  Er bod y Diwrnod Blasu ei hun yn agored i fyfyrwyr yn unig, bydd cyfle i rheini manteisio ar amrywiaeth o weithgareddau megis cyfarfod a chyfarwyddwr yr athrofa, ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu gallant ymweld â’r dref yn ystod y dydd, ac yna ymuno â ni gyda’r nos ar gyfer y bwffe. Gall eich teulu/gwarcheidwaid hefyd archebu lle yn un o neuaddau’r Brifysgol.

C. Pa amser ddylwn i/ddylen ni gyrraedd?

A. Rydym yn argymell i chi gyrraedd erbyn 12 canol dydd i ganiatáu amser i chi gael cinio o flaen llaw. Mae’r Diwrnod Blasu’n dechrau am 12.45. Byddwn yn cyfarfod yn yr adran Secioleg ynm Mhenbryn 5  ac yn anelu i gychwyn am 13.00.  

C. Faint o’r gloch mae’r Diwrnod Blasu’n gorffen?

A. Byddwn yn anelu i orffen gweithgareddau’r dydd erbyn 17.30, ac yn cynnal bwffe gyda’r nos i chi a’ch teulu/gwarcheidwaid ar y campws. (amser i'w gadarnhau) 

I gael rhagor o wybodaeth, neu i fynegi eich diddordeb yn ein Diwrnod Blasu, cysylltwch â Annamarie Arden ar psychology@aber.ac.uk