Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad (Ar lein neu ar y campws) 

28/09/2021

10:00 - 10:15

Croeso i Myfyrwyr Newydd

Cyflwyniad o groeso gan Pennaeth yr adran i fyfyrwyr newydd gan pennaeth yr adran Prof Nigel Holt a PVC y Cyfadran y Gwyddorau Daer a Bywyd

Prof Neil Glasser

GORFODOL

Ar lein

28/09/2021

10.30-10.40

Cyflwyniad i staff yr adran

Cyflwyniad i staff yr adran Seicoleg

GORFODOL

Ar lein

28/09/2021

10:50-11:05

Cyflwyniad i Dysgu ac Addysgu

Cyflwyniad i Dysgu ac Addysgu gan Dr Gareth Hall GORFODOL

 

 

28/09/2021

11:10-11:20

Cyflwyniad i’r llyfrgell

Cyflwyniad i’r llyfrgell GORFODOL

Ar lein

28/09/2021

11:25-11:35

Sgwrs Gyrfaoedd i israddedigion newydd

Sgwrs Gyrfaoedd i israddedigion newydd GORFODOL

Ar lein

 

13:00 – 13:45

Cwrdd a’ch tiwtor Personol

Cwrdd a’ch tiwtor personol yn eich grwpiau tiwtor GORFODOL

Ar lein

 

14:00-14:30

Croeso i myfrwyr gradd Sylfaen

Croeso i myfrwyr gradd Sylfaen – ar gyfer myfyrwyr C80F yn unig GORFODOL

Ar lein

 

15:00-15:30

Croeso i myfrwyr cyfrwng Cymraeg

Croeso i myfrwyr cyfrwng Cymraeg gan Dr Hanna Binks GORFODOL

Ar lein

29/09/2021

09:00 – 17:00

Sialens Seicoleg – archwilio’r campws

Sialens Seicoleg – archwilio’r campws – fanylion pellach I’w ebsotio at myfyrwyr GORFODOL

Yn person – lleoliad I’w cadarnahau

30/09/2021

10:00 - 10:30

Croeso i myfyrywyr rhynglwadol newydd

Croeso i myfyrywyr rhynglwadol newydd gan Prof Nigel Holt a Dr Trefor Aspden GORFODOL

Ar lein

30/09/2021

13:00 – 18:00 amserau yw gadarnhau trwy ebost

Cwrdd eich blwyddyn

Cwrdd eich blwyddyn a’r mentoriaid cymheiriaid

Gweithgaredd cymdeithasol gyda rhoddion a gweithgareddau gwobrwyo GORFODOL

 

I’w cadarnhau

01/10/2021

09:00 - 17:00 amserau i’w gadarnhau trwy ebost

Meddwl fel Seciolegwydd

Meddwl fel seicolegydd: Mewn grwpiau a ddyrannwyd bydd myfyriwr yn mynd o amgylch tref Aberystwyth i chwilio am seicoleg yn y byd go iawn. Trafod canfyddiadau gyda'r staff. Rhoddion ar gael

GORFODOL

 

I’w cadarnhau

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Location
(Online or physical location)

29/09/2021

10:00-11:00

Croeso i myfyrwyr Uwchraddedig y Cyfadran 

Cyflwyniad i ddiwylliant ymchwil, ymarfer a throsolwg o grwpiau ymchwil gan

PVC y Cyfadran

I’w gadarnhau

29/09/2021

13:00- 16:00

Cofrestru ar lein ar gyfer myfyrwyr UR

Digwyddiad cofrestru - pob arweinydd cynllun UR i fod ar gael

 

 

I’w gadarnhau

30/09/2021

09:30 – 11:00

Sesiwn Croeso i myfywyr Uwchraddedig Seicoleg,

Sesiwn Croeso i myfywyr Uwchraddedig Seicoleg gan Cyfarwyddwr Uwchraddedig Seicoleg

 

I’w gadarnhau

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad (Ar lein neu ar y campws) 

28/09/2021

11:00 - 12:00

Croeso nol i Seicoleg (myfyrwyr yr ail flwyddyn)

Cymysgedd o gynnwys cydamserol ac asyncronig gan Pennaeth yr Adran  a siaradwyr gwahoddedig (yn cynnwys yr adran Gyrfaoedd)

GORFODOL

Ar lein

28/09/2021

12:00 - 13:00

Croeso nol i Seicoleg (myfyrwyr y flwyddyn terfynol)

Cymysgedd o gynnwys cydamserol ac asyncronig gan Pennaeth yr Adran  a siaradwyr gwahoddedig (yn cynnwys yr adran Gyrfaoedd)

GORFODOL

Ar lein