O Aber…i Fusnes…

Mae gan Brifysgol Aberystwyth gyfoeth o adnoddau proffesiynol o safon uchel ac amrywiaeth o ran arbenigedd a allai fod o fudd i'ch busnes. Rydym yn delio â nifer fawr o fusnesau bob dydd felly fe welwch ein bod yn deall gofynion penodol gwahanol agweddau busnes.

Am ragor o wybodaeth am yr ystod lawn o wasanaethau sydd ar gael, cysylltwch â Ymchwil, Busnes ac Arloesi. Fel arall, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

 EbostFfônManylion pellach
Canolfan y Celfyddydau gld@aber.ac.uk 01970 622882 www.aber.ac.uk/artscentre
Datblygu a Chysylltiadau Alumni alumni@aber.ac.uk 01970 622081 www.aber.ac.uk/cy/development
Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd careers@aber.ac.uk 01970 622378

www.aber.ac.uk/careers

Swyddfa Gynadleddau conferences@aber.ac.uk 01970 621960 www.aber.ac.uk/cy/visitors
Gwasanaethau Dylunio, Gwe ac Argraffu design@aber.ac.uk 01970 622066 www.aber.ac.uk/designstudio
Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes learning@aber.ac.uk 01970 621580 www.aber.ac.uk/sell
Canolfan Chwaraeon sports@aber.ac.uk 01970 622280 www.aber.ac.uk/sportscentre
Ymchwil. Busnes ac Arloesi business@aber.ac.uk 01970 622385

www.aber.ac.uk/rbi

 

Efallai y byddwch hefyd â diddordeb mewn: