Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth (Diwydiant y Gofod)

Knowledge Exchange Fellowship (Space industry)

Mae Satellite Applications Catapult (SA Catapult) yn gwmni arloesi a thechnoleg annibynnol, a grëwyd i feithrin twf ar draws yr economi drwy fanteisio ar Y Gofod.  Sefydlodd Satellite Applications Catapult y rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth (KE) i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r sylfaen ymchwil gwyddonol yn y DU sy'n berthnasol i sector  Y Gofod.

Ynghyd â Phrifysgol Aberystwyth ac Asiantaeth Gofod y DU, mae SA Catapult wedi ariannu Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nod y gymrodoriaeth hon yw cefnogi datblygiad sector Y Gofod Gymraeg drwy nodi pa anghenion a chyfleoedd sydd ar gael, gyda phwyslais arbennig ar nodi a chefnogi datblygiad o’r Cymwysiadau Ffrydiant data Masnachol Lloeren yng Nghymru

Er mwyn cyflawni'r nod yma, rydym yn gobeithio cysylltu arbenigedd academaidd o'n canolfan ACSEM gyda busnesau Cymraeg. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau ledled Cymru er mwyn annog cydweithio a chefnogi twf busnesau mewn gweithgareddau ffrydiant data. Mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu cynllunio ar gyfer y ddau gwmni sydd eisoes yn defnyddio Cymwysiadau Lloeren a'r rhai sy'n dymuno ehangu eu galluoedd i gynnwys Cymwysiadau Lloeren yn y dyfodol.

Cysylltwch â ni os oes gan eich cwmni ddiddordeb mewn cyfleoedd ymchwil, noddi ysgoloriaethau neu mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau ar y gweill.