Jenny Deaville

Rheolwr Datblygu Ymchwil
Photograph of Jenny Deaville.

Cyswllt

Ebost: jfj@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0)1970 621616

Cyfrifoldebau

  • Dirprwy Gyfarwyddwr YB&A- gan weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr i sicrhau bod y swyddfa yn cynnig cyngor a gwasanaethau dibynadwy a rhagweithiol sy'n ymwneud â cheisiadau grantiau ymchwil , moeseg ymchwil, datblygu busnes, contractau a pholisïau, REF a Monitro Ymchwil  a  Rheoli Prosiectau Mawr YB&A a Sicrhau Ansawdd.
  • Rheoli’r swyddogaeth datblygu ymchwil yn yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi
  • Sicrhau gwasanaeth dibynadwy a rhagweithiol ar gyfer darparu cyngor a chymorth o safbwynt ceisiadau am grantiau ymchwil, gan gynnwys canfod a hyrwyddo cyfleoedd, dehongli canllawiau’r cyllidwyr, sicrhau bod ceisiadau’n cael eu costio’n briodol, a darparu cyngor ar sut i ddatblygu cynigion a’r broses gyflwyno
  • Gweithio gyda’r Cyfarwyddwyr Ymchwil ar weithgarwch datblygu ymchwil i wella’r ymateb i gyfleoedd ymchwil a chyllido, a diwylliant ymchwil y Brifysgol yn fwy cyffredinol

Bywgraffiad

Mae gan Jenny PhD mewn Daearyddiaeth Wledig a diploma ôl-raddedig mewn Iechyd Cyhoeddus ac Epidemioleg. Rhwng 1998 a 2010 bu’n Rheolwr Ymchwil yn y Sefydliad Iechyd Gwledig (IRH) yng Ngregynog. Arweiniodd y rhaglen ymchwil yno gan lwyddo i sicrhau a gweithredu, fel rheolwr prosiect, gyllid ymchwil gan amrywiaeth eang o gyrff cyllido gan gynnwys Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Defra, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Rhwng 2005 a 2010 bu Jenny yn aelod o Bwyllgor Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Lleol Powys a bu’n gweithio deuddydd yr wythnos i ddarparu cymorth ymchwil i staff ledled Bwrdd Iechyd Lleol Powys. Ymunodd Jenny â’r Swyddfa Ymchwil ym mis Chwefror 2010 fel Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n gweithio fel Rheolwr Datblygu Ymchwil ers Ionawr 2014 a Dirprwy Gyfarwyddwr YB&A ers Ebrill 2016.

Cyhoeddiadau

Deaville J, Grant A (2011) Overcoming the pull factor of convenient urban living - Perceptions of rural general practice placements.  Medical Teacher, Cyfrol 33, Rhif 4, tud. e211-e217(7)

Deaville J, Wynn-Jones J, Hays RB, Coventry PJ, McKinley RK, Randall-Smith J. (2009) Perceptions of UK medical students on rural clinical placements.  Rural and Remote Health 9: 1165. (Ar-lein) 2009. Ar gael: http://www.rrh.org.au