Cysylltiadau Teulu Cymorth Ymchwil Prifysgol Aberystwyth:

Mae'r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi yn gweithio gyda Swyddfa Cyllid IBERS a hefyd Teuluoedd Cefnogi Ymchwil ehangach y Brifysgol i:

  • symleiddio gweithgareddau
  • lleihau baich gweinyddol sy’n gysylltiedig ag ymchwil
  • codi lefel y gwasanaeth a gynigir i’r gymuned ymchwil yn Aberystwyth

 

AdranEnw SwyddE-bost Ffôn 
Swyddfa Dirprwy Is-Ganghellor Yr Athro Chris Thomas Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Ansawdd Academaidd cjt@aber.ac.uk  01970 622008
         
Ymchwil, Busnes ac Arloesi     gar@aber.ac.uk 01970 621789
  Gary Reed  Cyfarwyddwr -Ymchwil, Busnes ac Arloesi    
  Nicole Finnigan CA i’r Cyfarwyddwr nnr@aber.ac.uk 01970 628734 
         
Swyddfa Ymchwil Cyllid IBERS Helen Lloyd Swyddog Ymchwil IBERS (y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer tîm Datblygu Ymchwil IBERS) hll@aber.ac.uk  01970 621690
         
         
Cefnogaeth Ymchwul Gwasanaethau Gwybodaeth

Elizabeth Kensler

Nia Ellis

 Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chysylltiadau Academaidd 

eak@aber.ac.uk

nrj@aber.ac.uk

01970 621848
  Steve Smith    tns@aber.ac.uk 01970 823051
  Lorna Clark    lbc@aber.ac.uk 01970 823054
         
Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Arthur Dafis Swyddog Cyfathrebu Hŷn aid@aber.ac.uk 01970 621763
         
Rhwydwaith Staff Ymchwil Ian Archer Swyddog Datblygu Sgiliau ina@aber.ac.uk 01970 622219
         
  Yr Athro Kate Bullen Gyfarwyddwr Moeseg a Chydraddoldeb kab@aber.ac.uk 01970 622688
  Yr Athro Mike Woods Athro Gwyddor Gymdeithasol Weddnewidiol m.woods@aber.ac.uk 01970 622589
  Yr Athro Colin McInnes Athro Ymchwil, Effaith a Rhagoriaeth cjm@aber.ac.uk 01970 622700

 

Cysylltiadau Eraill: