Defnyddio dronau ar gyfer busnes y Brifysgol

Rheoleiddir y defnydd o ddronau yn y DU gan yr Awdurdod Hedfan Sifil. Mae Prifysgol Aberystwyth yn mynnu bod pob aelod o staff a myfyrwyr yn cydymffurfio â'r rheoliadau hyn er mwyn lleihau’r risgiau posibl i staff, myfyrwyr, ac aelodau o'r cyhoedd.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bawb yn y DU sy'n hedfan dronau neu fodelau o awyrennau sy'n pwyso rhwng 250g ac 20kg gofrestru i gael Rhif Adnabod Hedfanwr neu dylai fod ganddynt gymwysterau priodol eraill. Gellir cael Rhif Adnabod Hedfanwr yn rhad ac am ddim. Yn ogystal â hyn, rhaid i bob drôn arddangos Rhif Adnabod Gweithredydd – rhaid i ddronau sy'n eiddo i'r Brifysgol arddangos Rhif Adnabod Gweithredydd y Brifysgol, a ddarperir ar gais (gweler isod).

Er mwyn hedfan dronau yn gyfreithiol ar unrhyw fusnes yn ymwneud â’r Brifysgol, dylid sicrhau bod gweithrediadau masnachol yn dod o dan ddogfen ‘Caniatâd ar gyfer Gweithrediadau Masnachol’ (PfCO) y Brifysgol, a bod peilotiaid y dronau wedi derbyn hyfforddiant perthnasol. Gall myfyrwyr hedfan eu dronau eu hunain neu ddronau’r Brifysgol ar gyfer eu hastudiaethau, ond dylid sicrhau bod ganddynt Rif Adnabod Hedfanwr personol a’u bod wedi cael eu hasesu’n hedfanwyr cymwys gan beilot dronau cymwysedig a benodwyd gan eu harolygydd cyn iddynt ddechrau.

Am ragor o wybodaeth, a chyn i chi ddefnyddio dronau ar gyfer unrhyw astudiaethau masnachol neu ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, cysylltwch ag unrhyw un o'r unigolion canlynol:

Fred Labrosse – ffl@aber.ac.uk (Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol)

Andy Hardy – ajh13@aber.ac.uk (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)

Jason Brook – jkb@aber.ac.uk (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig)