Partneriaeth Ymchwil A Menter

Mae’r bartneriaeth £10.9M hon a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn gydweithrediad arloesol a seiliwyd ar enw da a gallu ymchwil Prifysgolion Aberystwyth a Bangor. Fe’i sefydlwyd yn 2006 ac mae’n adeiladu ar yr ymchwil, a’r synergeddau cefnogi ymchwil a menter ar draws y ddwy Brifysgol.

I gael mwy o wybodaeth am y Bartneriaeth Ymchwil a Menter ewch i: www.aberbangorpartnership.ac.uk/index.php.cy