Polisi Iaith
Dr Huw Lewis, Dr Elin Royles, Dr Catrin Wyn Edwards

festival

Lleolir ein hymchwil ym maes rhyngddisgyblaethol astudiaethau polisi iaith ac mae gwaith diweddar wedi canolbwyntio ar ddadansoddi ymyriadau polisi gan lywodraethau is-wladwriaethol Ewropeaidd â’r nod o adfywio ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol.

Drwy edrych ar strategaethau adfywio iaith, mae’r canfyddiadau allweddol yn cynnwys pwysigrwydd rhoi mwy o ystyriaeth i oblygiadau newidiadau cymdeithasol fel y cynnydd yn y lefelau o symudedd personol, cynnydd mewn ffurfiau rhwydweithiol o ryngweithio cymdeithasol a’r lleihad o ran arwyddocâd cymunedau lleol a thiriogaethol.

Mae angen cydbwysedd hefyd rhwng yr her o gynyddu’r nifer absoliwt o siaradwyr iaith leiafrifol a chynyddu defnydd cymdeithasol o’r iaith.

Rhannwyd canfyddiadau’n codi o’r ymchwil yn eang gyda swyddogion cyhoeddus a llunwyr polisïau, ac maent wedi llywio a dylanwadu ar y trafodaethau polisi yn arwain at ffurfio strategaeth iaith genedlaethol ddiweddaraf Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017. Mae’r ymchwil yn parhau i lywio gwaith ar bolisi iaith yma yng Nghymru yn ogystal â mewn achosion Ewropeaidd eraill.

Mwy o wybodaeth

Dr Huw Lewis

Dr Elin Royles

Dr Catrin Wyn Edwards

Adran Academaidd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Nesaf
Blaenorol