Cronfa Gooding

Mae Cronfa Gooding yn gymynrodd i gefnogi aelodau o staff mewn adrannau gwyddoniaeth, ac yn achlysurol myfyrwyr ymchwil, sy’n mynychu cynadleddau academaidd.  Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan aelodau o staff, ac ariennir myfyrwyr ymchwil dan amgylchiadau eithriadol yn unig.Nodir, dim ond un cynnig llwyddianus y fwyddyn a ganiateir.  Dylai unrhyw un sy’n chwilio am gymorth ariannol ysgrifennu at yr  Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (RB&I) gan ddarparu manylion am y gynhadledd, natur eu cyfranogiad a’r costau cysylltiedig. Mae’n bosib y bydd rhwng £100 a £300 ar gael i gyfrannu tuag at y costau. Dylai staff wneud pob ymdrech i sicrhau cyllid allanol, a dylid gweld y gronfa fel ffordd o dalu am unrhyw ddiffyg. Gofynnir i’r rhai sy’n derbyn y cymorth ariannol hwn gyflwyno adroddiad cryno ar y gynhadledd at RB&I wedi iddynt ddychwelyd.

Pwy sy’n gymwys?

Aelodau o staff a myfyrwyr ymchwil sy’n gweithio yn y gwyddorau.

Gwerth

 

Ewrop

   UDA ac eraill

Staff a Myfyrwyr Ôl-ddoethurol

£150-£200

   £200-£300

Myfyrwyr Uwchraddedig

£100-£150

   £150-£200

Sut i wneud cais

Cais Cronfa Gooding Fund Application

Llenwch y ffurflen gais, gofynnwch i’ch Pennaeth Adran ei llofnodi ac yna cyflwynwch hi’n electronig i drbi@aber.ac.uk. Gellir cyflwyno ceisiadau yn fisol erbyn y 1af o bob mis. Disgwylir ateb mewn uchafswm o 6 wythnos.