FfRhY a Monitro Ymchwil

Mae tîm FfRhY a Monitro Ymchwil yn darparu adroddiadau a rheolaeth o wybodaeth ymchwil er mwyn hybu datblygiad ymchwil rhagorol sy’n cael effaith. Mae chyfrifoldebau'r tîm yn cynnwys:

Cwrdd â'r tîm

Mae'r tîm FfRhY a Monitro Ymchwil o fewn YB&A wedi eu lleoli ar Lawr Gwaelod Isaf y Ganolfan Delweddu ar gampws Penglais. P'un ai oes gennych ymholiad penodol, neu diddordeb mewn darganfod mwy am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig, cysylltwch â ni.

 

Efallai y byddwch hefyd â diddordeb mewn :