Ceirch Iachach ar gyfer Bwyta’n Iach

Rhaglen ymchwil ar fridio ceirch sy'n creu manteision i iechyd a'r economi

Mae ymchwil a wnaed yn y Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) wedi arwain at ddatblygu mathau newydd a gwell o geirch a all leihau clefyd y galon ac wedi cynhyrchu manteision i economi'r DU. Mae'r ymchwil yn cael ei arwain gan yr Athro Athole Marshall, Pennaeth y Rhaglen Bridio Ceirch yn IBERS.

Mae ceirch yn cynnwys math arbennig o ffibr a elwir yn beta glucan sy'n helpu i atal clefyd y galon trwy ostwng lefelau colesterol. Mae astudiaethau hefyd yn dangos y gall beta glucan helpu'r rhai sy'n dioddef â diabetes gan eu bod yn profi cynnydd is yn y lefelau siwgr yn y gwaed.

Mae amrywiaethau a ddatblygwyd gan y rhaglen fridio ceirch IBERS yn ceisio cynnwys lefelau uwch o beta glucan na mathau eraill o geirch ac felly yn cynnig manteision iechyd gwell i gymdeithas am fod 65% o'r holl geirch ddefnyddir yn y DU wedi cael eu datblygu yn IBERS.

Mae'r ymchwil hefyd wedi arwain at ddatblygu bwyd anifeiliaid yn fwy maethlon, gan arwain at well cynhyrchiant i ffermwyr.

"Mae ceirch yn cael eu defnyddio'n helaeth ar gyfer eu bwyta gan bobl ac anifeiliaid ac mae'r farchnad yn tyfu ar tua 5% y flwyddyn. Amcangyfrifir bod cyfraniad IBERS i'r farchnad ceirch y DU a gynhyrchir dros £19,000,000 GYC i economi'r DU yn 2012/13 ac cefnogi dros 800 o swyddi"

Biggar , 'Economic Impact of IBERS', Adroddiad i Brifysgol Aberystwyth, Ebrill 2014

 

Amcanion Ymchwil

  • Datblygu amrywiadau newydd a iachach o geirch sy’n cynnwys mwy o beta glucan
  • Datblygu amrywiadau newydd fydd yn ymateb yn dda i’r newid yn yr amgylchedd a’r hinsawdd, yn defnyddio llai o wrtaith, yn fwy cynhyrchiol a deniadol i weithgynhyrchwyr, ffermwyr a defnyddwyr
  • Creu amrywiadau newydd sydd yn cynhyrchu llawer yn ogystal er mwyn cynnal lefelau elw ffermwyr
  • Creu amrywiadau newydd o geirch gaeaf a gwanwyn

 

Dolenni Defnyddiol

Athole Marshall - Proffil Staff

QUOATS Prosiect

 

Cyswllt

Athro Athole Marshall
Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Prifysgol Aberystwyth
thm@aber.ac.uk | +44 (0)1970 62 2460