Digwyddiadau Yn y dyfodol a Newyddion Mynediad Agored

Arolwg Research England ynglŷn â Gweithredu Polisi Mynediad Agored mewn Addysg Uwch yn y Deyrnas Gyfunol

Cyhoeddir yr adroddiad Monitoring Sector Progress towards Compliance with Funder Open Access Policies ar ran y Cynghorau Ymchwil, Ymddiriedolaeth Wellcome, a JISC, ac mae’n archwilio canlyniadau arolwg, a gynhaliwyd ym mis Awst 2017, o sefydliadau addysg uwch y Deyrnas Gyfunol. Ym mlwyddyn gyntaf polisi Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil HEFC a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2016, roedd dros 80% o’r cynnyrch naill ai’n cydymffurfio â pholisi HEFC neu roedd ganddynt ganiatâd i eithrio. Dywedodd sefydliadau addysg uwch eu bod yn gwneud ymdrechion penodol tuag at wneud eu hymchwil mwyaf arwyddocaol yn hygyrch trwy fynediad agored, er bod hyn yn amrywio oddisgyblaeth i ddisgyblaeth. Ym maes y gwyddorau naturiol y defnyddiwyd fwyaf ar y taliadau Aur mynediad agored i sicrhau bod ymchwil ar gael ar unwaith i bob darllenydd, yn aml trwy ddefnyddio’r grantiau penodol a ddarparwyd gan RCUK a Wellcome/COAF. (14 Mehefin)