WISERD- Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Cyfarwyddwyr: Athro Mike Woods a Dr Anwen Elias

Athrofeydd: IGHPP, IAH, IBL

Gweledigaeth:

Bydd y ganolfan yn ymgymryd ar waith ymchwil byd-eang mewn materion gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd cyfoes sy'n berthnasol i Gymru, gan dynnu ar safbwyntiau amlddisgyblaeth i hyrwyddo gwybodaeth gwyddor gymdeithasol, arwain agendâu ymchwil rhyngwladol ac yn llywio polisi a dadl gyhoeddus yng Nghymru.

Crynodeb Gweithredol:

Bydd WISERD-Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn dwyn ynghyd arbenigedd o daearyddwyr, haneswyr modern, gwyddonwyr gwleidyddol a seicolegwyr, yn ogystal ag aelodau cyswllt mewn athrofeydd cytras gan gynnwys y Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau(IAH) a'r Athrofa Rheolaeth a'r Gyfraith(IBL) . Bydd y Ganolfan yn ymgorffori Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru (IWP) a changen Aberystwyth o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), gan gynnwys prosiectau a gyllidir fel rhan o WISERD ESRC / Canolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil; bydd yn gweithio'n agos gyda chanolfannau cysylltiedig eraill yn y brifysgol. Bydd gweithgareddau'r Ganolfan yn canolbwyntio ar dair elfen: ymchwil; hyfforddiant ôl-raddedig,  DPP; ac Ymrwymo Cyhoeddus ac Effaith. Trwy ddwyn ynghyd ymchwilwyr o ddisgyblaethau cyflenwol, bydd y ganolfan yn cefnogi datblygu a darparu ymchwil cydweithredol rhyng-ddisgyblaethol, tra bydd cysylltiad a WISERD yn hwyluso cydweithio gyda gwyddonwyr cymdeithasol mewn prifysgolion eraill yng Nghymru, a chyfranogiad mewn mentrau mawr traws-sefydliadol, yn ogystal â darparu mynediad at hyfforddiant, cyfnewid gwybodaeth WISERD a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd.