Euraxess

Mae Swyddfa Ymchwil Prifysgol Aberystwyth wedi ymuno â rhwydwaith Mannau Cyswllt Lleol Euraxess yn ddiweddar…un o blith dau le yng Nghymru sydd wedi ymuno! Mae Mannau Cyswllt Lleol Euraxess yn rhwydwaith datblygol o Brifysgolion ledled y Deyrnas Unedig ac Ewrop sydd wedi derbyn ‘bathodyn’ anrhydedd Euraxess. Mae’r Mannau Cyswllt Lleol hyn yn cefnogi staff eu sefydliad eu hunain drwy gynorthwyo ymchwilwyr sy’n dod i’r sefydliad neu’n ei adael. Gall statws Mannau Cyswllt Lleol ddenu doniau ymchwil o safon fyd-eang i’n sefydliad fydd yn cynorthwyo’r Brifysgol i gysylltu ag ymchwilwyr dramor ac o gymorth wrth gydweithio’n rhyngwladol. Mae’n debyg y bydd ein statws yn rhoi sicrwydd i adolygwyr ceisiadau ymchwil yr UE gan y byddant yn gwybod y bydd y cymrodyr sy’n teithio yn rhyngwladol ac sy’n cael eu cefnogi gan eu grantiau yn derbyn y cymorth a’r cyngor gorau posibl i ymgartrefu yn ein sefydliad. O ganlyniad, mi ddylai bathodyn Mannau Cyswllt Lleol Euraxess fod o gymorth i ennill grantiau.

Yn y cyfamser, mae croeso i ysgolheigion PA sydd am gael cyngor gysylltu ag europe@aber.ac.uk 

Gall pobl nad ydynt yn ysgolheigion PA ddod o hyd i wybodaeth am Euraxess, gan gynnwys manylion cyswllt y Mannau Cyswllt Lleol, yma: http://www.britishcouncil.org/new/euraxess/Euraxess-About-Euraxess/euraxess-about-local-contacts