Dosbarthiadau Ffitrwydd

Ein Dosbarthiadau

Aerobeg

Mae aerobeg yn ffordd wych o gadw’n heini – bydd ein hyfforddwyr brwd yn eich tywys drwy sesiwn gynhesu fer cyn symud ymlaen i uchafbwyntiau dwys iawn gyda’r symudiadau cyfarwydd rhwng yr uchafbwyntiau hyn fel camu a chyffwrdd, y winwydden, codi’r pengliniau, cyrcydu, jacs... nes y byddwch yn chwysu, yn mwynhau, yn teimlo’n wych – dyma gyfle i ryddhau’r straen, cael hwyl a chadw’n heini!

Ceir sesiwn gyflawn ar dynhau’r craidd ar y diwedd i dynhau’r bol, a siapio eich cluniau a chyhyrau’r ffolen. Mawr obeithiwn y byddwch yn gadael yn teimlo’n ffres, wedi’ch adfywio ac yn barod i wynebu unrhyw beth!

Craidd Abtastig

Sesiwn 45 munud amser cinio sy’n targedu’r craidd. Gwneir rhywfaint o waith ar y mat, rhywfaint o waith ar eich sefyll, gan ddefnyddio platiau, pwysau llawn a bandiau er mwyn gwneud yn fawr o’r ymarfer.

Bodyfit

Dyma ddosbarth deinamig, gwych yn seiliedig ar fformiwla Muscle Max (Body Pump, Body Max ac ati) lle cewch eich tywys drwy sesiwn ymarfer strwythuredig gyda phwysau rhydd a phwysau llaw. Mae’n gorlwytho pob un o’ch cyhyrau yn eu tro er mwyn creu corff tyn, llyfn. Dosbarth cymysg i ddynion a menywod yw hwn. Byddwch yn gweithio ar setiau fesul munudau ac yn gwneud cynifer o repiau â phosib ym mhob adran er mwyn ymarfer y craidd i gyd.

Ymarferion Cylchol

Dyma’r sesiwn ymarferion cylchol gorau un sydd ar gael.  Dewch i ymarfer yn ein Neuadd Chwaraeon fawr lle ceir y cyfarpar cryfder a chyflyru diweddaraf. Mae gan ein hyfforddwyr brwd brofiad helaeth iawn a gallant gynllunio sesiwn ymarfer effeithiol i’r corff i gyd a rhoi syniadau cyfredol am ffitrwydd ar waith i’ch helpu i gyrraedd eich nodau ffitrwydd. Yn y sesiynau hyn sy’n seiliedig ar amser, gall pob lefel o ffitrwydd weithio ochr yn ochr. Dewch â’ch ffrindiau gyda chi i gael hwyl cyfeillgar ac ysgogiad cystadleuol.

Hip Hop

Hanfodion Hip Hop a deunydd uwch yn gweithio gyda throelli a chodi ar gyfer plant ysgol.

Pwysau Llaw

Dewch i ymuno â’r hwyl yn ein Sesiwn Pwysau Llaw poblogaidd. Bydd Janet yn eich cymell a’ch annog i dynhau eich corff, gan weithio ar y mannau arbennig hynny fel adenydd bingo, yr abdomen a’r cluniau. Amgylchedd hapus, cyfeillgar i’ch ysbrydoli, gan ddefnyddio pwysau llaw ysgafn a cherddoriaeth wych.

Stepio a Thynhau

Mae stepio yn ymarfer cardio gwych sy’n llosgi tua 800 o galorïau mewn awr ac yn gwneud gwaith tynhau hefyd. 

Mae’n defnyddio rhai o’r ffyrdd mwy modern o hyfforddi mewn sesiwn o hyrddiadau metabolig. Llosgwch y braster a chadw’n heini’n gynt mewn hyrddiadau dwys iawn, a hynny mewn lleoliad a fydd yn llosgi cymaint o fraster â phosib. Stepiwch, chwyswch a mwynhewch.

Racercise

Mae’r rhaglen ffitrwydd a rhedeg strwythuredig hon wedi’i theilwra ar gyfer y rhai sydd am gymryd rhan yn Ras Bywyd, 5K neu 10K – neu’r rhai sydd am gael sesiwn ymarfer dda.  Rhennir yr ymarferion yn fandiau rhedeg a chryfder craidd ac mae’r sesiwn yn addas beth bynnag fo lefel eich ffitrwydd.

Zumba

Zumba  - cyfuniad o gerddoriaeth Ladinaidd a seiniau’r siartiau gyda themâu dawnsio gwych i roi sesiwn ymarfer ddeinamig, effeithiol a chyffrous i chi – yn addas i bob lefel o ffitrwydd.

Zumba i Dynhau’r Corff

Mae Tynhau â Zumba yn cyfuno eich hoff symudiadau Zumba â phwysau llaw ysgafn i siapio eich corff.