Dosbarthiadau Sbinio

Dosbarthiadau Sbinio

 

Mae sbinio’n digwydd ar feic arferol, gyda’r holl addasiadau er mwyn i chi allu hyfforddi dan do mewn grŵp – gall dechreuwyr a beicwyr profiadol weithio ochr yn ochr, gan amrywio dwyster eu hymarfer drwy wneud addasiadau hawdd.

Mae’r beic yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddangos curiad y galon, cyflymder, calorïau a Wattiau i gynnal eich cymhelliad a’ch rheolaeth dros eich ymarfer. Does dim rhwystrau o ran oedran na ffitrwydd a gall ein hyfforddwyr hynod gymwys eich tywys drwy sesiwn hwyliog ac effeithiol a fydd yn eich symbylu i wthio eich ffitrwydd i’r eithaf.