Dosbarthiadau i Blant

Pris: £42.50 (Aelodau), £55.00 (Eraill) am gwrs 10 wythnos. £6 (Sesiwn Flasu)

Os hoffech sicrhau lle i’ch plentyn, dewch i’r dderbynfa i gofrestru neu ffoniwch 01970 62 2280.

 

Maes Llafur

Ym mhob tymor o ddosbarthiadau, rydym yn gweithio’n unol â’n Cynllun lefelau. Dyma’r maes llafur:

 

Lefel 1

 • Enwi offer dringo sylfaenol.
 • Deall egwyddor symud ar graig.
 • Adnabod peryglon sylfaenol.
 • Adnabod nodweddion yn amgylchedd y wal ddringo.

Lefel 2

 • Deall egwyddor dringo’n ddiogel â brig-raff.
 • Gwisgo harnais ddringo’n ddiogel ac enwi’r rhannau.
 • Dangos dealltwriaeth o afaelion dwylo a thraed sylfaenol.
 • Deall pwysigrwydd cynhesu’n iawn.

Lefel 3

 • Dangos yn annibynnol egwyddorion dringo’n ddiogel â brig-raff.
 • Dangos defnydd da o afaelion dwylo a thraed sylfaenol.
 • Cynhesu’n annibynnol.
 • Deall y system raddio.

 

Lefel 4

 • Deall egwyddorion dringo arweiniol diogel.
 • Dangos bod pwysau’n cael eu dosbarthu’n dda a dringo effeithlon.
 • Gwybod am dechnegau dringo a gafaelion lefel uwch.
 • Deall ac amlygu technegau sbotio da.

Lefel 5

 • Dringo arweiniol diogel.
 • Dangos defnydd da o dechnegau a gafaelion uwch.
 • Dangos technegau symud ac angori da i eraill (hyfforddi dringwyr iau)